Toegangsbeheer - een concreet voorbeeld

Misschien dat je je wel afvraagt waarvoor een rol kan dienen?

De notie van “rol” komt eigenlijk in veel beroeps- of privéactiviteiten voor.

Bijvoorbeeld: al naargelang je klant of bediende van een bank bent, bevind je je aan een andere kant van het loket: alleen de bedienden hebben toegang tot het “professionele” gedeelte van de lokalen van de bank. De toegangstijden voor de bedienden verschillen waarschijnlijk ook van die voor de klanten, enz.

Vele soortgelijke situaties illustreren wat een rol is en waarvoor een rol kan dienen. Het onderstaande schema geeft een samenvatting van het belangrijkste. 

Qu'est-ce qu'un rôle et à quoi sert-il?